دکتر الهام ایزد پناه

سیرجان

متخصص دندان پزشکی


امتیازات مردمی 2.3 /5 - از مجموع 3 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر الهام ایزد پناه:


قاسمي 2018-07-10 08:16:50 حدود 2 ماه پیش 1/۵
عدم توانايي

كريمي 2018-07-10 08:15:43 حدود 2 ماه پیش 1/۵
ناكارامدبه دکتر الهام ایزد پناه امتیاز بدهید: