دکتر الهام ایزد پناه

سیرجان

متخصص دندان پزشکی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 5 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر الهام ایزد پناه:


نیروانا 2018-10-22 01:13:23 حدود 7 ماه پیش 5/۵
دکتری فوق العاده توانمند و انسانی شریف

قاسمي 2018-07-10 08:16:50 حدود 11 ماه پیش 1/۵
عدم توانايي

كريمي 2018-07-10 08:15:43 حدود 11 ماه پیش 1/۵
ناكارامدبه دکتر الهام ایزد پناه امتیاز بدهید:

برای دریافت تست های جدید ایمیل خود را ثبت کنید