مهرداد کریمی

تهران

عمومی عمومی


امتیازات مردمی 3.4 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره مهرداد کریمی:
به مهرداد کریمی امتیاز بدهید: