دكتر ارام حمزه پور

سنندج

عمومی عمومی


امتیازات مردمی 4.3 /5 - از مجموع 6 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دكتر ارام حمزه پور:


ناشناس 2018-05-26 22:41:42 حدود 1 سال پیش 5/۵
كارسون محشره

ناشناس 2018-05-26 22:41:16 حدود 1 سال پیش 5/۵
كارسون محشره

ناشناس 2018-05-26 22:40:17 حدود 1 سال پیش 5/۵
عالي بودن

ناشناس 2018-05-26 22:40:17 حدود 1 سال پیش 5/۵
عالي بودنبه دكتر ارام حمزه پور امتیاز بدهید:

برای دریافت تست های جدید ایمیل خود را ثبت کنید