دکتر سیما احسن

تهران

متخصص دامپزشکی


امتیازات مردمی 4.3 /5 - از مجموع 4 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر سیما احسن:


آریانا ایرانی 2018-11-21 16:32:25 حدود 5 ماه پیش 5/۵
عالی. با دقت و با اخلاق حرفه ای و تسلط کامل علمیبه دکتر سیما احسن امتیاز بدهید: