گلرخ داوران

پرديس

عمومی عمومی


امتیازات مردمی 2.9 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره گلرخ داوران:


ناشناس 2018-05-26 19:26:18 حدود 1 سال پیش 2.8/۵
دکتر خوبی هستند کمی کم حوصله هستش ولی در کل خوبنبه گلرخ داوران امتیاز بدهید:

برای دریافت تست های جدید ایمیل خود را ثبت کنید