دکتر مرتضی جان نثاری لادانی

تهران

فلوشیپ تعویض مفاصل و آرتروسکوپی جراح کلیه و مجاری ادراری


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 1 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر مرتضی جان نثاری لادانی :
به دکتر مرتضی جان نثاری لادانی امتیاز بدهید:

برای دریافت تست های جدید ایمیل خود را ثبت کنید