دکتر اميرهوشنگ صفي نيانائيني

تهران

متخصص داخلی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 1 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر اميرهوشنگ صفي نيانائيني :
به دکتر اميرهوشنگ صفي نيانائيني امتیاز بدهید: