دکتر وحدت احمدی

ماهشهر

جراح دندان پزشکی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 1 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر وحدت احمدی:
به دکتر وحدت احمدی امتیاز بدهید: