دکتر بهروز غریب نژاد

تهران مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - پلاک ۱۷۲ - طبقه دوم

۸۸۳۰۰۱۱۵

عمومی دندان پزشکی


امتیازات مردمی 3.8 /5 - از مجموع 3 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر بهروز غریب نژاد:
به دکتر بهروز غریب نژاد امتیاز بدهید: