موسی احمدی

سنندج میدان اقبال - کلینیک فرهنگیان

08733230415

تخصص داخلی


امتیازات مردمی 3.5 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره موسی احمدی:
به موسی احمدی امتیاز بدهید: