ایوب محمد دوست

سنندج سنندج-خیابان آبیدر،طبقه فوقانی مبایل مهیار

33238986-087

عمومی عمومی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره ایوب محمد دوست:
به ایوب محمد دوست امتیاز بدهید: