دکتر منوچهر کرامتی

تهران آذربایجان - نبش خیابان کارون - بیمارستان شهریار

۶۶۸۷۵۳۶۱۴ ۶۶۸۷۵۳۶۱-۴

متخصص زنان و زایمان و نازایی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکتر منوچهر کرامتی:
به دکتر منوچهر کرامتی امتیاز بدهید: