دکترسیمین کنعانی

تهران

عمومی عمومی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 3 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره دکترسیمین کنعانی:
به دکترسیمین کنعانی امتیاز بدهید: