خانم دکتر یادگار

کرج

متخصص پاتولوژیست


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 2 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره خانم دکتر یادگار:




به خانم دکتر یادگار امتیاز بدهید: