سیدطه حمیدی

سنندج خ ششم بهمن کوچه ی یغموری

دکترا عمومی


امتیازات مردمی 3 /5 - از مجموع 1 نظرسنجی

40000

نظم و ترتیب در نوبت دهی

نحوه برخورد و رعایت احترام

اختصاص زمان مناسب برای معاینه

تشخیص درست بیماری

دقت در تجویز دارو


نظرات مردمی درباره سیدطه حمیدی:
به سیدطه حمیدی امتیاز بدهید: