بهترین دکترها و مراکز درمانی شهرتان را بشناسید!

با ثبت نظر و امتیاز، برترین‌ها را شناسایی و به هم معرفی کنیم.

دکترهای برتر بیمارستان‌های برتر

چرا دکترسنج؟
یک دغدغه مهم در جامعه چیست؟

پیدا کردن یک دکتر خوب که بدون چشم داشت صرفا مالی به بیماران کمک کند کار آسانی نیست. دکترهای معروف همیشه سرشان شلوغ است و وقت گرفتن از آن‌ها خیلی سخت است. اما دکترهای خیلی خوب هستند که کارشان هم خوب است اما چندان شناخته شده نیستند.

چه چالشی وجود دارد؟

هیچ کسی نمی تواند به اندازه نظر مراجعه کنندگان و بیماران، خوب یا بد بودن یک دکتر را نشان دهد. چالش اصلی، شناسایی و پیدا کردن دکترهای برتر بر اساس نظرات صادقانه مراجعه کنندگان واقعی است.

راه حل دکترسنج چیست؟

هدف ما ایجاد فضایی برای بیان صادقانه تجربه‌های بیماران از مراجعه به دکترها و مراکز درمانی است تا بر اساس نظر مردم، پزشکان و بیمارستان‌های خوب و بد شناسایی و به همه معرفی شوند.

بهترین پزشکان بر اساس تخصص
یک دکتر معرفی کنید تجربه خود را بیان کنید

با معرفی و بیان تجربه خود از مراجعه به دکتر، به هم‌وطنان خود برای شناختن دکترهای خوب و بد کمک کنید.

ثبت تجربه »

مالک صفحه خود شوید صفحه اختصاصی خود را رایگان بسازید

پزشکان گرامی شما می توانید صفحه خود اختصاصی را بسازید و مالکیت آن را در اختیار بگیرید.

مزایای صفحه اختصاصی »