بهترین دکترهای شهرتان را بشناسید

بهترین و کارآمدترین پزشکان شهرمان را پیدا کنیم و به هم معرفی کنیم

لیست دکترهای برتر ثبت نظر و امتیاز به دکتر

یکی مشکل اصلی جامعه چیست؟

پیدا کردن یک دکتر خوب و باسواد که بدون چشم داشت صرفا مالی به بیماران کمک کند کار آسانی نیست. دکتر های شناخته شده و معروف همیشه سرشان شلوغ است و وقت گرفتن از آن ها خیلی سخت است. اما دکترهای خیلی خوب دیگری هم هستند که هم کارشان خوب است و هم سوادشان بالاست اما شناخته شده نیستند.

چه چالشی وجود دارد؟

هیچ مرجعی نمی تواند به اندازه نظر مراجعه کنندگان و بیماران، خوب یا بد بودن یک دکتر را نشان دهد. چالش اصلی شناسایی و پیدا کردن دکترهای برتر بر اساس نظرات صادقانه مراجعه کنندگان واقعی است.

راه حل دکترسنج چیست؟

هدف ما ایجاد فضایی برای بیان راحت تجربه های بیماران از مراجعه به دکترها است تا بر اساس نظر مردم دکترهای خوب و بد شناسایی و به همه معرفی شوند.

بهترین پزشکان بر اساس تخصص
یک دکتر معرفی کنید تجربه خود را بیان کنید

با معرفی و بیان تجربه خود از مراجعه به دکتر، به همشهریان خود برای شناختن دکترهای خوب و بد کمک کنید.

ثبت تجربه »

به عنوان دکتر ثبت نام کنید به عنوان دکتر ثبت نام کنید

خودتان را به جامعه بهتر معرفی کنید و نظرات بیماران و مراجعه کنندگانتان را درباره خود بدانید.

ثبت نام دکترها »