برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی جراحی زنان و زایمان شهر تهران بر اساس نظر مردم