برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های روانپزشکی شهر تهران بر اساس نظر مردم