تازه‌ها


پیشگیری از سرماخورگی

درمان جدیدی برای سرماخوردگی کشف شد

به نقل از روزنامه گاردین: درمان جدید سرماخوردگی با شیوه‌ای نو که در آن پروتئینی که ویروس‌ها برای تکثیر و انتشار از آن استفاده می‌کنند را مسدود می‌کند. دانشمندان در بریتانیا تصور می کنند راهی برای مقابله با سرماخوردگی پیدا کرده اند. این شیوه به جای حمله مستقیم به ویروس سرماخوردگی که صدها نوع دارد…

بهترین پزشکان شهر خود را می‌شناسید؟ لیست پزشکان